Büyükelçinin Mesajı

Değerli ziyaretçi,

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği resmi internet sayfasına hoş geldiniz.

Bilindiği üzere, Soğuk Savaş döneminde temelleri atılan AGİT, o dönemde iki blok arasındaki ilişkilerin yumuşatılması amacıyla bir dizi siyasi ve askeri önlem geliştirilmesinde yararlı bir işlev görmüştür. Bu çerçevede, güvenliğin, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyutlarını içeren kapsamlı yaklaşımıyla AGİT, Vancouver’den Vladivostok’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada güvenlik mimarisinin şekillendirilmesine önemli katkı sağlamıştır.

Bugün Avrupa-Atlantik ve Avrasya bölgesindeki 57 katılımcı Devleti bünyesinde barındıran,Asyalı ve Akdenizli işbirliği ortaklarının yanı sıra diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğini sürdüren AGİT, dünyanın en geniş katılımlı bölgesel güvenlik örgütü konumundadır. Güvenlik alanında şeffaflığı ve işbirliğini artırmak amacıyla katılımcı Devletler arasında çeşitli yükümlülükler ve mekanizmalar geliştirilmesine öncülük etmesi AGİT’in ortaya koyduğu en önemli artı değeri oluşturmaktadır. AGİT’in hukuki bağlayıcılığı olmayan, fakat siyasi nitelikteki kararlarının 57 katılımcı Devletin tamamının oydaşmasıyla alınması, herhangi bir kararın kabul edilmesini güçleştirmekle beraber, alınan kararların ağırlığını ve uygulama gücünü artırmaktadır.

Son dönemde AGİT’in gündeminde öne çıkan konuları,siyasi-askeri alanda Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler, silahların kontrolü, siber güvenlik, terörizm ve uyuşturucu ticareti gibi sınıraşan tehditlerle mücadele; ekonomi-çevre alanında iyi yönetişim ve yolsuzluğun önlenmesi; insani boyutta ise hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele ile basın özgürlüğü ve temel insan hak ve özgürlüklerinin korunması gibi meseleler oluşturmaktadır.

Örgüt içerisinde ağırlıklı ve saygın bir konuma sahip olan ve Örgütün çalışmalarına önemli katkı sağlayan ülkemiz, katılımcı Devletler arasındaki diyalogun derinleştirilmesi, anlayış ve işbirliği ortamının pekiştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren AGİT’i bölgesel güvenliğin teminatı açısından vazgeçilmez bir örgüt olarak değerlendirmektedir.

AGİT’in Doğu Avrupa, Balkanlar, Güney Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasındaki ihtilaflara, ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlikleri çerçevesindeki çözüm arayışları ülkemizin beklentileriyle örtüşmektedir. Yoğun siyasi ve kültürel etkileşim içinde bulunduğumuz bu üç bölgedeki güvenlik durumunun ve siyasi gelişmelerin AGİT’in gündeminde öncelikli olarak ele alınması, ülkemizin de bu bölgelere yönelik politikalarını AGİT forumlarında izlemesine ve dile getirmesine olanak sağlamaktadır.

Sayfamıza yaptığınız ziyaretin, AGİT bünyesinde Türkiye’nin faaliyet ve politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmenize katkı sağlamasını temenni ediyor, güncel içerikli resmi Twitter sayfamızı da takip etmenizi öneriyorum.

Rauf Engin Soysal
Büyükelçi, Daimi Temsilci